Passar mitt hus för installation av solpaneler

Solros och solpaneler

 

Passar mitt hur för solpaneler?

En enkel guide över vilka hus som lämpar sig att installera solpaneler på.

De allra flesta hem i Sverige går det montera solpaneler på, men vilken effekt som kan produceras beror på faktorer som geografiskt läge och väderstreck. Det finns några saker att ha i beaktande när du undersöker möjligheterna att investera i en solcellsanläggning.  
 

Snabbguide till det perfekta taket

Bilden visar solinstrålningen beroende på vilket väderstreck taket är riktat mot. Som du ser kommer varje unik installation generera olika mycket effekt. Taket ska helst vara i söderläge och takvinkeln bör vara mellan 30° och 50° från horisontalplanet för att uppnå högsta möjliga effekt. Skulle taket ligga något i öst-västlig riktning går det också bra, men anläggningen kommer inte kunna producera lika hög effekt. Installationer rakt mot norrläge rekommenderas inte alls.

Säsongsvariationer – produktion över olika månader

Grafen visar en typisk produktionsvariation över årets månader för en solcellsanläggning på 2.2kWp I söderläge. Under vintern produceras betydligt lägre effekt än under sommaren, men en viss volym produceras alltid, året runt.
 


En solpanelsinstallation består av paneler på cirka 1.6m2 styck, vilket innebär att de kan läggas ut i någon form på de allra flesta tak. Monteringslösningar finns för alla takmaterial och taktyper.

En typisk villainstallation kan exempelvis vara mellan 10 och 20m2. Exempelvis skulle en anläggning på 3kWp med en årlig produktion av 2400kWh bestå av 12 paneler och ta upp 20m2 takyta.
 

Skuggning

Varje grad av skugga på solpanelerna har en negativ effekt på den elektricitet som kan produceras. Skuggan kan komma från exempelvis närliggande träd, skorstenar eller omkringliggande andra byggnader. Skuggningar kan ha en signifikant påverkan på produktionen och ska absolut tas med i beräkningen innan installationen görs. Men, skulle panelerna vara bara delvis skuggade under exempelvis morgon och kväll kan de fortfarande producera en acceptabel nivå med el.

Kom ihåg att solcellen behöver ljus och inte solsken för att generera ström, så även under molniga dagar kommer anläggningen producera energi. Effekten under en molnig dag är ca. 15% lägre än om det vore klart väder med solsken.  
 

Dags att installera solpaneler?

Innan du går vidare med solcellsinstallationen vill du känna dig trygg med och veta att anläggningen verkligen producerar den elektricitet som installatörens beräkningar visat. Under 2016 lanserar Rexel Energy Solutions sin nya och helt unika tjänst Energeasy Solar. Med hjälp av Energeasy Solar kan du inte bara få svar på alla dina installationsfrågor, utan även beräkna och simulera produktionen efter just dina förhållanden. Via Energeasy Solar kan du komma i kontakt med Rexels nätverk av solspecialister och installatörer som kan hjälpa dig vidare med installationen. Och, dessutom kommer du via Energeasy Solar kunna få tillgång till en helt unik produktionsgaranti som kan få dig att sova tryggt om nätterna, med vetskapen att din anläggning levererar vad vi lovat.