Solenergi - Så fungerar solcellen

Solenergi - Så fungerar solcellen

 

Solceller

Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom användande av ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och en speciell plast som kallas för polymerresin. Solceller varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler.

Solcellen gör energi av dagsljus

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström. Likströmmen transporteras genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230/400V växelström så att den kan anslutas till elnätet. Som halvledarmaterial brukar man använda mono- eller polykristallint kisel.

I en kiselkristall är atomerna ordnade i en regelbunden kristallstruktur. Detta ger en mycket stabil atomkonstruktion samtidigt som det ger en begränsad ledningsförmåga.

Denna process kan fortgå under en väldigt lång tid, solceller har varit i produktiv drift i mer än 40 år i satelliter och fyrar.