Leveransinformation

Leveranstider


Produkter i lager skickas normalt omgående och bör nå mottagaren inom 1-2 dagar.
För varor ej i lager kan leveranstiden variera beroende på leverantör och efterfrågan. Ej lagerfört montagematerial anskaffas normalt inom ca. 7 dagar medan aktiv utrustning från tid till annan kan ha varierande leveranstider. 
För tydligare leveransbesked för specifika produkter, ring eller maila oss!
 

Returer


Vill du returnera eller reklamera en vara tar du kontakt med oss. Returnerad vara skall vara godkänd av säljaren, obegagnad, i nyskick och i oskadat originalemballage.

Förhandsavisering om retur skall ske per telefon eller fax till vår säljare med angivande av order eller fakturanummer. Säljare utfärdar returnummer som skall märkas på gods och leveranshandlingar.

Returer som inte avser felaktigt gods debiteras med 20 % returavdrag. Vid retur av inte katalogfört materiel tillämpas tillverkarens returbestämmelser. Synliga transportskador skall anmälas direkt till transportören i samband med mottagandet av godset. Returer som sker p.g.a. fel på varan ser vi oss tyvärr nödsakade att reglera först efter det att leverantören har gett sitt utlåtande.

Rexel leveransbestämmelser >>

Alem 09 >>