Bild av en Weidmüller Kopplingsbox PV 1STR SW OVP

Weidmüller Kopplingsbox PV 1STR SW OVP

Weidmullers loggo Alias 8000012787
Artikelnummer 5287210

Produktöversikt

Produktegenskaper

Kopplingslåda med överspänningsskydd - den anpassade lösningen för säkerhet i solcellsanläggningar. På grund av deras yta och utsatta installationsplats är solceller särskilt utsatta för atmosfäriska urladdningar såsom åskväder. Resulterande skada kan påverka enskilda komponenter eller ta ner hela systemet. För att öka systemets upptid erbjuder Weidmüller en färdigkopplad plug-and-play-lösning för att skydda DC-och AC-sidorna på en växelriktare. Kopplingslådorna kan konfigureras utifrån individuella kundbehov. Detta ger en lämplig lösning för varje applikation.

Beskrivning

  • 1 sträng in
  • 1 sträng ut
  • med överspänningsskydd
  • för 1-solpanelstringsanläggning
  • med DC-brytare