Bild av en Weidmüller Kopplingsbox PV DC 4IN SW FH SPD CG 1000V

Weidmüller Kopplingsbox PV DC 4IN SW FH SPD CG 1000V

Weidmullers loggo Alias 7504811016
Artikelnummer 5287215

Produktöversikt

Produktegenskaper

Kopplingslåda med överspänningsskydd - den anpassade lösningen för säkerhet i solcellsanläggningar. På grund av deras yta och utsatta installationsplats är solceller särskilt utsatta för atmosfäriska urladdningar såsom åskväder. Resulterande skada kan påverka enskilda komponenter eller ta ner hela systemet. För att öka systemets upptid erbjuder Weidmüller en färdigkopplad plug-and-play-lösning för att skydda DC-och AC-sidorna på en växelriktare. Kopplingslådorna kan konfigureras utifrån individuella kundbehov. Detta ger en lämplig lösning för varje applikation.

Beskrivning

  • 4 strängar in
  • 1 sträng ut
  • 4+4 säkringshållare
  • med överspänningsskydd
  • förberedd för 4X1-solpanelsstringsanläggning
  • Med Dc-Brytare Och DC-säkringshållare

Datablad