Bild av en Garo DC-solbox1S DC BOX SOL 1F

Garo DC-solbox1S DC BOX SOL 1F

Garo Electricals loggo Alias 107855
Artikelnummer 5287863

Produktöversikt

Produktegenskaper

Centralen innehåller överspänningsskydd och säkringar. Överspänningsskyddens syfte är att skydda växelriktare och övrig anläggning mot överspänningar som kan komma in från panelerna t.ex. vid blixtnedslag. Säkringarna skyddar panelerna mot överströmmar.

Beskrivning

  • central som ska placeras mellan solpanelerna och växelriktaren
  • centralen för beredd för 1-sträng