Bild av en Garo DC-solbox 4SDC BOX SOL 3F

Garo DC-solbox 4SDC BOX SOL 3F

Garo Electricals loggo Alias 107856
Artikelnummer 5287864

Produktöversikt

Produktegenskaper

Centralen innehåller överspänningsskydd och säkringar. Överspänningsskyddens syfte är att skydda växelriktare och övrig anläggning mot överspänningar som kan komma in från panelerna t.ex. vid blixtnedslag. Säkringarna skyddar panelerna mot överströmmar.

Beskrivning

  • central som ska placeras mellan solpanelerna och växelriktaren
  • centralen för beredd för 4 strängar